​Fakete Kadiu caktohet ushtruese e detyrës së kryeshefit në Postën e Kosovës

Bordi i përkohshëm i drejtorëve të Postës së Kosovës, në takimin e jashtëzakonshëm të mbajtur sot, ka caktuar Fakete Kadiu, në pozitën u.d kryeshef ekzekutiv në Postën e Kosovës.

Sipas njoftimit të postës, deri tek caktimi i U.D KE, Fakete Kadiu, ka ardhur si rezultat i dorëheqës së djeshme të parevokueshme të ish U.D. Kryeshefit Ekzekutiv, Rafet Jashari.

Reklama